Märkes service

· Bilar
Author

Audi A4

För att få en service som är utförd efter de riktlinjer som märket behöver, är det en auktoriserad bilverkstad med kunskaper om just ditt bilmärke, som måste utföra servicen. Huruvida du kan överlåta jobbet från märkesverkstaden till en oberoende beror lite på dig själv och vad bilen faktiskt behöver.

Med dagens teknik där även bilen är datoriserad behövs, speciella dataprogram och läsare för att kunna läsa och nolla felkoder exempelvis. Hos märkesverkstaden är personalen utbildad för att kunna hantera märkets alla egenheter och vet vilka de vanliga felen är och varför vissa fel uppstår på just det märket och modellen.

Olika märken kräver olika service och bilmärken som Audi exempelvis, ställer specifika krav på en Audi verkstad som ska utföra servicen på ditt fordon. Det handlar om att verkstaden ska uppfylla krav som speciell utrustning, speciellt utseende och av tillverkaren godkänd verkstadsutrustning och dessutom att verkstaden har all utrustning och alla verktyg som krävs för att reparera bilmärket. Även personalbemanningen ska tillgodoses utav verkstaden för att kunden ska kunna serva sin bil enligt önskemål.

Inte nog med att verkstaden ska ha kvalificerad personal som utbildats enligt krav, utan de får också genomgå prov på att de inte bara har kunskapen utan att de också fungerar i verkstaden. En revision av de krav som ställs på verkstaden, utförs årligen och kan i värsta fall leda till att verkstaden tappar sin auktorisation.