Återvinna bilar

· Tips
Author

Hur återvinner vi bilar egentligen? Det är en process i flera steg. Det börjar med en miljöbehandling vilket tömmer bilen på olika typer av flytande vätskor som olja, bränsle, spolarvätska, bromsvätskor, glykol från kylaren och köldmedia från luftkonditioneringen.

ÅtervinnEfter det ska startbatteriet monteras ned, där komponenter som innehåller giftiga ämnen som bly och kvicksilver tas bort. Därpå monteras hela bilen ned i olika delar. Det görs för att skilja ut de komponenter som ska återvinnas. Material källsorteras efter sin typ för att processen ska vara så miljövänlig som möjligt. Efter det skickas bilen till fragmenteringsföretag där den hackas ned i små delar.

Med hjälp av magneter, luftströmmar och vattenbad sorteras sedan materialet. Den delen sker i ett av de sju fragmenteringsanläggningar som finns i Sverige. Vill du läsa mer om hur vi återvinner bilar kan du besöka den här sidan.

Effektivisera återvinningen

Det finns flera företag och organisationer som arbetar för att göra återvinningen av bilar mer miljövänlig och mer effektiv. Genom att utveckla strategier för att nå en mer effektiv återvinning hoppas dessa grupper att säkra tillgången av material som går att återvinna. Detta gör de därför att det finns en ekonomisk vinning i det men också för att det är bättre för miljön. Flera universitet och grupper samarbetar med dessa organisationer, bland annat Chalmers tekniska högskola och Svenska miljöinstitutet. Företaget Amas är också i samma bransch och sysslar bland annat med att utveckla effektiva återvinningsverktyg exempelvis till demoleringsprojekt.

Skrotbranschen – en stor bransch

Varje år skrotas det över 250 000 bilar i Sverige. I år skrotades det lika många bilar som det producerades. Därför är det av stor vikt att det material som de gamla bilarna innehåller återanvänds i så stor utsträckning som möjligt. Idag har hälften av landets kommuner problem med övergivna skrotbilar och det är skattebetalarna som får stå för notan.